obs 't Montferland

Uitdagend onderwijs met een sterke basis

OBS 't Montferland is een notenvrije school

Zieke kinderen en kinderen met een beperking zijn welkom op onze school. Op school zit een aantal kinderen met anafylaxie, dit is een ernstige vorm van allergie, vooral voor pinda’s en noten.


De school moet toegerust zijn om deze kinderen een veilige omgeving te bieden. Van de leerkrachten wordt gevraagd of zij ondanks de speciale zorg voor deze kinderen, kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften.


Wat betekent de ziekte anafylaxie voor de leerkracht: enorme alertheid en kennis van de symptomen van een allergische reactie.


Wat betekent dit voor de kinderen in de groep: belangrijk is dat de kinderen weten dat de leerling allergisch is en dat hij/zij geen pinda’s noten en pindakaas mag eten of aanraken.


Wat betekent dit voor de ouders: medewerking en begrip voor deze kinderen.


We willen u vragen geen pindakaas of noten mee naar school te geven.

 

Welkom op de website van obs 't Montferland

Nieuwsbrief december 2018
 
Deze week: 
  Geen bijzonderheden

logo adres